You are here: Đại Phú Quang - Trang Chủ

Sản Phẩm Mới

ĐẦU BÁO CHÁY
ĐẦU BÁO CHÁY
VNĐ: 748 000
THIẾT BỊ CẢM ỨNG GẮN TRẦN
THIẾT BỊ CẢM ỨNG GẮN TRẦN
VNĐ: 1 550 000
Máy phát điện Giảm Âm
Máy phát điện Giảm Âm
Gọi để biết giá
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
VNĐ: 565 000
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
VNĐ: 680 000
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
VNĐ: 900 000
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
VNĐ: 1 020 000
CÔNG TẮC QUANG ĐIỆN
CÔNG TẮC QUANG ĐIỆN
VNĐ: 345 000
CHUÔNG CỬA CÓ MÀN HÌNH
CHUÔNG CỬA CÓ MÀN HÌNH
Gọi để biết giá

Công tắc

Công tắc điều chỉnh độ sáng
Công tắc điều chỉnh độ sáng
VNĐ: 50 000
Công tắc đơn có đèn
Công tắc đơn có đèn
VNĐ: 86 000
Công tắc E Switch E
Công tắc E Switch E
VNĐ: 187 000
Công tắc D ( 2 tiếp điểm)
Công tắc D ( 2 tiếp điểm)
VNĐ: 116 000
Công tắc C (Cầu thang)
Công tắc C (Cầu thang)
VNĐ: 36 000
Công tắc đơn Switch B
Công tắc đơn Switch B
VNĐ: 18 000
Công tắc C(cầu thang)
Công tắc C(cầu thang)
VNĐ: 28 000
Công tắc đơn
Công tắc đơn
VNĐ: 370 000

Tủ điện

FDB118
FDB118
VNĐ: 595 000
FDP102
FDP102
VNĐ: 130 000
Tủ Điện
Tủ Điện
Gọi để biết giá
Tủ Điện
Tủ Điện
Gọi để biết giá
Tủ Điện
Tủ Điện
Gọi để biết giá
Tủ Điện
Tủ Điện
Gọi để biết giá
Tủ Điện
Tủ Điện
Gọi để biết giá
Tủ Điện
Tủ Điện
Gọi để biết giá

Thiết bị dân dụng

Máy phát điện Giảm Âm
Máy phát điện Giảm Âm
Gọi để biết giá
CÔNG TẮC QUANG ĐIỆN
CÔNG TẮC QUANG ĐIỆN
VNĐ: 345 000
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
VNĐ: 1 020 000
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
VNĐ: 680 000
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
VNĐ: 900 000
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
CÔNG TẮC ĐỒNG HỒ
VNĐ: 565 000
CHUÔNG CỬA CÓ MÀN HÌNH
CHUÔNG CỬA CÓ MÀN HÌNH
Gọi để biết giá
THIẾT BỊ CẢM ỨNG GẮN TRẦN
THIẾT BỊ CẢM ỨNG GẮN TRẦN
VNĐ: 1 550 000