Công tơ 1P 220V-240V, CCX2 20/80A

403,700 ₫

Bạn cần mua vật tư thiết bị điện?
Kinh doanh: (08)3 914 3899