Công tơ 1P 220V-240V,CCX2 5/20A

370,300 ₫

Bạn cần mua vật tư thiết bị điện?
Kinh doanh: (08)3 914 3899