Công tơ Cơ điện tử 3 pha 3 giá 5/6A, 30/60A, 50/100A C2 (MV3E43T)

4,705,800 ₫

Bạn cần mua vật tư thiết bị điện?
Kinh doanh: (08)3 914 3899