Thiết bị trung áp EMIC (TU) – Biến ÁP 1 pha 24kV đúc epoxy chân không.

13,513,995 ₫

Bạn cần mua vật tư thiết bị điện?
Kinh doanh: (08)3 914 3899