Tụ Bù LKT10.0-440-DBA (3P-440V)

Giá liên hệ

Bạn cần mua vật tư thiết bị điện?
Kinh doanh: (08)3 914 3899

Mô tả

LKT10.0-440-DBA